Λαπαροσκοπική λύση συμφύσεων και αφαίρεση (ΔΕ) εξαρτήματος

Γυναίκα 49 ετών, τριτοτόκος, προσήλθε στο ιατρείο για προληπτικό έλεγχο (test Pap). Έγινε υπέρηχος, όπου έδειξε μόρφωμα δεξιά 3×3 cm με εκβλαστήσεις.

Έγινε λαπαροσκοπική λύση συμφύσεων και αφαίρεση του (ΔΕ) εξαρτήματος.

Η ταχεία βιοψία βγήκε αρνητική.