Περιστατικό: Γυναίκα 34 ετών δευτεροτόκος προηγηθείσα καισαρική, ομοζυγώτης στον παράγοντα V

 

Γυναίκα 34 ετών δευτεροτόκος προηγηθείσα καισαρική τόμη λόγω του ότι στο πρώτο παιδί στις 31 εβδομάδες παρουσίασε προεκλαμψία και η οποία παρακολουθείτω από άλλο συνάδελφο γέννησε το πρώτο της παιδάκι στις 34 εβδομάδες βάρους 1800kg. Προσήλθε για test pap και λόγω του ιστορικού της έγινε έλεγχος για θρομβοφιλία (συγγενούς και επίκτητης) βρέθηκε να είναι ομοζυγώτης στον παράγοντα V εδόθη ανάλογως θεραπευτική αγωγή και γέννησε στις 36 εβδομάδες και 4 ημέρες νεογνό άρρεν βάρους 2700kg ζων και αρτημελές.