Τοκετός με καισαρική τομή – ιστορικό εξωσωματικών

Γυναίκα 40 ετών δευτεροτόκος έμεινε έγκυος, στην πρώτη εγκυμοσύνη με εξωσωματική και στην δεύτερη κύηση έμεινε με εξωσωματική ξανά. Το ιστορικό της είναι ελεύθερο.
Η BHCG της, η οποία έκανε ανα δεύτερη ημέρα αυξανόταν με αργό ρυθμό:
Πρώτη BHCG: 44,8
Δεύτερη BHCG: 60
Τρίτη BHCG: 80
Τέταρτη BHCG: 134
Πέμπτη BHCG: 1498

 

Κατά την διάρκεια της κυήσεως παρουσίασε σακχαρώδη διαβήτη με ινσουλίνη και έτεκεν με καισαρική τομή στις 36 εβδομάδες λόγω ελλατωμμένης βαριαμπύλητη και αποκόλληση πλακούντα. Το νεογνό ήταν ένα υγιέστατο αγοράκι βάρους 2450kg ζων και αρτημελές. Παρόλο που η χωριακή της είχε αργό ρυθμό θα πρέπει να περιμένουμε.

 

Να μας ζήσει!