Τοκετός με καισαρική τομή – πρωτοτόκος

Άλλο ένα δύσκολο περιστατικό έφτασε στο τέλος της με χαρούμενο αποτέλεσμα. Να είναι καλά μαμά και κόρη!

Πρωτοτόκος 28 ετών, η οποία είχε ένα γονιδιακό σύνδρομο, έτεκεν δια καισαρικής τομής κατόπιν συστηματικής παρακολούθησης με έλεγχο πήξης και αιμόστασης, λόγω του ότι το συγκεκριμένο σύνδρομο κάνει αγγειοπάθεια. Γέννησε νεογνό θήλυ βάρους 2700 kg, ζων και αρτημελές.