Φυσιολογικός τοκετός, δευτεροτόκος


 

Δευτεροτόκος γέννησε δια φυσιολογικού τοκετού στις 38 εβδομάδες, από τον προγεννητικό έλεγχο η αυχενική διαφάνεια ήταν καλή και στον υπέρηχο β’ παρουσίασε αυξημένες αντιστάσεις στα μητριαία, πήρε αγωγή με salospir 80 πρωί βράδυ. Στις 37 εβδομάδες παρουσίασε ολιγάμνιο, γινόταν τακτικώς υπερηχογραφικός και καρδιοτοκογραφικός έλεγχος και έτεκεν δια φυσιολογικού τοκετού νεογνό θήλυ, βάρους 3 kg ζων και αρτημελές. Να μας ζήσει!