Φυσιολογικός τοκετός, ιστορικό αποβολών

 

Γυναίκα πρωτοτόκος, η οποία από το ιστορικό της χειρουργήθηκε με ανοιχτό χειρουργείο 3 φορές λόγω κύστης ωοθήκης. Είχε 2 αποβολές στις 8 εβδομάδες και μια ανεπιτυχής προσπάθεια εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Έμεινε έγκυος από μόνη της, όπου στις 38 εβδομάδες και 3 ημέρες γέννησε νεογνό θήλυ βάρους 3.1 kg ζων και αρτημελές. Να μας ζήσει!