Φυσιολογικός Τοκετός – Πρωτοτόκος

Πρωτοτόκος 28 ετών έτεκεν δια φυσιολογικού τοκετού στις 38 εβδομάδες, η οποία προσήλθε με ρήξη εμβρυικών ιμένων. Να μας ζήσει!