Φωτογραφίες από φυσιολογικό τοκετό!

Ένας υπέροχος φυσιολογικός τοκετός, που παρ’ όλες τις δυσκολίες προ και μετά κυήσεως, πήγαν όλα πρίμα, και υπάρχουν όμορφες αναμνήσεις!