Φυσιολογικός τοκετός άνευ περινεοτομής, πρωτοτόκος

Καλημέρα και καλό μήνα!

Περιστατικό: Πρωτοτόκος 24 ετών, στον υπέρηχο β’ επιπέδου παρουσίασε ελαττωμένο μήκος τραχήλου, εδόθη ανάλογη θεραπευτική αγωγή με Vasclor cream και έτεκεν δια φυσιολογικού τοκετού εντός τριών ωρών στις 39 εβδομάδες νεογνό άρρεν βάρους 3600 gr.

Να μας ζήσει!