Περιστατικό: φυσιολογικός τοκετός, εξωσωματική γονιμοποίηση – ιστορικό αποβολών

Γυναίκα 32 ετών πρωτοτόκος με 3 αποβολές,  οι οποίες ήταν λόγω χρωμοσωμικών ανωμαλιών, οι οποίες διεγνώσθηκαν στον προγεννητικό του Α τριμήνου όπου μετά έγινε CVS (λήψη τροφοβλάστη). Έγινε καρυότυπος του ζευγαριού όπου ήταν όλα φυσιολογικά.Έγινε εξωσωματική γονιμοποίηση με πρεοεμφυτευτική διάγνωση και έτεκεν δια φυσιολογικού τοκετού στις 39 εβδομάδες νεογνο άρρεν βάρους 3850kg με δεξιά όπισθια προβολή.