Περιστατικό: Φυσιολογικός Τοκετός (ενδοηπατική χολόσταση)

Δευτεροτόκος 30 ετών όπου στις 16 εβδομάδες παρουσίασε αύξηση των ηπατικών ενζύμων, έγινε μέτρηση χολικών αλάτων και διαπιστώθει ενδοηπατική χολόσταση και πήρε TAB URSOFALK πρωί-μεσημέρι-βράδυ, έγινε διακοπή στις 35 εβδομάδες και μετά από μια εβδομάδα έγινε πάλι μέτρηση ηπατικών ενζύμων, τα οποία είχαν ανωδική πορεία μαζί με αυξημένο ουρικό. Έγινε πρόκληση στις 37 εβδομάδες και τρεις ημέρες και έτεκεν δια φυσιολογικού τοκετού νεογνό θήλυ βάρους 3100 kg ζων και αρτημελές.