Υστεροσκοπική αφαίρεση ενδομήτριου πολύποδα

Υστεροσκοπική αφαίρεση του μίσχου ενδομήτριου πολύποδα.
Λύση ενδομήτριας σύμφυσης.