Περιστατικό: Τοκετός με καισαρική τομή στις 39 εβδομάδες, πρωτοτόκος

Γυναίκα 21 ετών πρωτοτόκος διαγνώσθει στον u/s β επιπέδου κοντά άκρα, έγινε μοριακός καρυότυπος και για σκελετικές ανωμαλίες όπου ευρέθη το έμβρυο φυσιολογικό. Έτεκεν δια καισαρικής τομής, λόγω πρωτοβουλίας της ίδιας, στις 39 εβδομάδες νεογνό θήλυ βάρους 3500 kg ζων και αρτιμελές.