Τοκετός με καισαρική τομή – ιστορικό αποβολών

Πρωτοτόκος 34 ετών – από το ιστορικό της είχε 3 αποβολές και ένα ενδοτοιχωματικό υποβλενογόνιο ινωμύωμα 2εκ. Στις 18 εβδομάδες παρουσίασε πρόωρες οδύνες και κολπική αιμόρροια είχε ιστορικό θρομβοφιλίας αυξημένα τα NK κύτταρα και σακχαρώδη διαβήτη, ρυθμιζόμενο με δίαιτα και υποθυρεοειδισμό. Χορηγήθηκε ανάλογη θεραπευτική αγωγή για όλα αυτά (intralipid 100, αντιπηκτικές ενέσεις, thyrormon).

Οι εξετάσεις του προγεννητικού ελέγχου ήταν όλες φυσιολογικές. Νοσηλεύτηκε στην κλινική και στις 29 εβδομάδες παρουσίασε ενδοηπατική χολόσταση, πήρε ursofalk 1 x 3 και στις 30 εβδομάδες εμφάνησε προεκλαμψία.

Έτεκεν με καισαρική τομή νεογνό βάρους 1250 gr ζων και αρτημελές. Tο νεογνό νοσηλεύτικε στη μονάδα για ένα μήνα και εξήλθε με βάρος 2400 gr.

Να της ζήσει!