Τοκετός με καισαρική τομή, δευτεροτόκος με μονόκερο μήτρα και τομή Τ

 

 

Γυναίκα δευτεροτόκος με μονόκερο μήτρα και τομή Τ στην πρώτη καισαρική έτεκεν στις 34 εβδομάδες, με πολύ λεπτομερή εργαστηριακό και κλινικό έλεγχο, άρρεν 2500 gr ζων και αρτημελές. Να μας ζήσει!