Λαπαροσκοπική αφαίρεση του εξωμητρίου (ΑΡ)

 

Γυναίκα 33 ετών με reshus αρνητικό, είχε κάνει αφαίρεση πολύποδα τρία χρόνια πριν, προσήλθε με BHCG 327 μον. η δεύτερη BHCG ήταν 704 μον. η τρίτη BHCG ήταν 1283 μον. και η επόμενη 2100 μον. και τίθεται η διάγνωση του εξωμητρίου. Έγινε λαπαροσκοπική αφαίρεση του εξωμητρίου (ΑΡ).