Περιστατικό: Τριτοτόκος, δις προηγηθείσα καισαρική τομή στις 37 εβδομάδες και 2 ημέρες

Τριτοτόκος, δις προηγηθείσα καισαρική τομή, ετών 36.

Έτεκεν στις 37 εβδομάδες και δυο ημέρες λόγω από διημέρου κατόπιν variability του παιδιού, η ασθενής από το ιστορικό της είχε κάνει λαπαροσκοπική αφαίρεση κύστης ωοθήκης λόγω ενδομητριώσεως. Στο πρώτο παιδί έμεινε έγκυος με εξωσωματική γονιμοποίηση και οι άλλες δύο συλλήψεις έγιναν φυσιολογικά.

Από το μαιευτικό ιστορικό της είχε θρομβοφιλία, υποθυρεοειδισμό και σακχαρώδη διαβήτη κυήσεως, ρυθμιζόμενο με δίαιτα, στην τρίτη κύηση είχε στον προγεννητικό έλεγχο του Α’ τριμήνου (αυχενική διαφάνεια) αυξήμενη αυχενική διαφάνεια και αυξημένες αντιστάσεις στα μητριαία, και στην Α επιπέδου και στην Β επιπέδου και στο Doppler, λόγω αυξημένης αυχενικής διαφάνειας έκανε τροφοβλάστη – μοριακό καρυότυπο όπου το έμβρυο ευρέθη φυσιολογικό κι έκανε και u/s καρδιάς εμβρύου όπου ευρέθη μεσοκοιλιακή επικοινωνία, κατά διαστήματα στους ελέγχους που έκανε σε παιδοκαρδιολόγο και σε ανά τακτά χρονικά διαστήματα που γινόταν ο έλεγχος, στις 28 εβδομάδες η μεσοκοιλιάκη επικοινωνία είχε κλείσει.

Έτεκεν φυσιολογικό τέκνο,θ ήλυ βάρους 2700 kg. Τους ευχόμαστε να έχουν υγεία και ό,τι ποθούν!