Κολποσκόπηση

Κολποσκόπηση

Η κολποσκόπηση είναι μια εξέταση, κατά την οποία  εξετάζεται ο τράχηλος της μήτρας, αλλά και ο κόλπος, με τη βοήθεια ενός ειδικού μικροσκοπίου που λέγεται κολποσκόπιο.

Η συγκεκριμένη εξέταση πραγματοποιείται όταν το τεστ ΠΑΠ είναι μη φυσιολογικό, όταν υπάρχουν βλάβες ή φλεγμονές στον τράχηλο, καθώς και μετά από θεραπεία για καρκίνο του τραχήλου. Στη διάρκεια της εξέτασης ο γιατρός μπορεί να προβεί σε μικρές βιοψίες, ώστε να επιβεβαιώσει την έκταση της βλάβης.

Για να πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη εξέταση θα πρέπει να μην έχει προηγηθεί σεξουαλική επαφή, κολπική πλύση ή χρήση κολπικού φαρμάκου (υπόθετο, κρέμα) για 48 ώρες πριν από την εξέταση. Η εξέταση συνήθως δεν ξεπερνάει τα 20 λεπτά.