Υστεροσκόπηση

Ενδοσκοπικές Επεμβάσεις – Υστεροσκόπηση

Η υστεροσκόπηση  είναι  η επισκόπηση με ειδική λεπτή κάμερα διαμέτρου 2-5 χιλιοστών της ενδομήτριας κοιλότητας. Χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις που υπάρχει υποψία παρουσίας ανατομικών ανωμαλιών στην κοιλότητα της μήτρας. Η συγκεκριμένη επέμβαση δεν απαιτεί τομές, γίνεται κολπικά.

Η διαγνωστική υστεροσκόπηση μπορεί να πραγματοποιηθεί και χωρίς αναισθησία. Σε περιπτώσεις όμως θεραπευτικής παρέμβασης (π.χ. αφαίρεση πολύποδα) η θεραπεία προτιμάται να πραγματοποιηθεί υπό γενική αναισθησία. Και στις δυο παραπάνω περιπτώσεις η ανάρρωση είναι εξαιρετικά γρήγορη.
Κύριες εφαρμογές στην Γυναικολογία:

-Αφαίρεση πολύποδα

-Αφαίρεση ινομυωμάτων

-Λύσεις συμφύσεων

-Λύση διαφράγματος

Άλλες καταστάσεις που μπορεί να διερευνηθούν ή να θεραπευθούν με την υστεροσκόπηση είναι η υπερβολικά επώδυνη έμμηνος ρύση, η μη τακτική έμμηνος ρύση, οι καθ’ έξιν αποβολές καθώς και ο πυελικός πόνος. 

δείτε περισσότερα βίντεο ενδοσκοπικών επεμβάσεων

Λαπαροσκόπηση