Τοκετός με καισαρική τομή – πρωτοτόκος

Πρωτοτόκος 30 ετών – Στις 36 εβδομάδες λόγω του ότι παρουσίασε βραδυκαρδία στο καρδιοτοκογράφημα έγινε καισαρική τομή όπου έτεκεν νεογνό άρρεν βάρους 3100 gr ζων και αρτημελές. Κατά την έξοδο του πλακούντα έγινε έλεγχος για θρομβοφιλία όπου ευρέθη ομοζυγώτης στον παράγοντα V.

Άλλη μια εγκυμοσύνη έφτασε στο τέλος της με χαρούμενο αποτέλεσμα!