Τεστ Παπανικολάου-Thin prep

Τεστ Παπανικολάου-Thin prep

Tο Thin Prep Pap Test είναι η πρώτη πραγματική βελτίωση του κλασσικού Test Pap (Τεστ Παπανικολάου) η οποία δίνει ακριβέστερα αποτελέσματα (πάνω από 90%) από ότι το συμβατικό Test Pap. Τα σημαντικότερο πλεονεκτήματα του Thin Prep Pap Test είναι ότι εξασφαλίζει τη συλλογή όλων των κυττάρων της λήψης και τη σωστή συντήρηση τους, ενώ αντίθετα, στο κλασσικό Test Pap απορρίπτεται η πλειονότητα των κυττάρων.

Το τεστ Παπανικολάου πρέπει να γίνεται με την έναρξη των σεξουαλικών σχέσεων της γυναίκας και έπειτα μία φορά το χρόνο. Γίνεται σε ημέρες εκτός εμμήνου ρύσεως και αφού προηγηθεί αποχή από σεξουαλική δραστηριότητα και εσωτερικές πλύσεις του κόλπου για ένα 48ωρο. Η εξέταση είναι ανώδυνη και διαρκεί λιγότερο από 5 λεπτά.

Η λήψη του Thin Prep Pap Test γίνεται με τον ίδιο ακριβώς ανώδυνο τρόπο όπως και το κλασσικό Τεστ Πανανικολάου, τα κύτταρα όμως δεν επιστρώνονται απ’ ευθείας στο πλακίδιο, αλλά τοποθετούνται σε φιαλίδιο με μονιμοποιητικό υγρό και ακολουθεί αυτόματη διαδικασία επεξεργασίας τους με ειδικό μηχάνημα.