Περιστατικό: Φυσιολογικός τοκετός, Γυναίκα 42 ετών πρωτοτόκος, ιστορικό αποβολής, θυροειδοπάθεια, σακχαρώδης διαβήτης

 

Γυναίκα 42 ετών πρωτοτόκος όπου από το ιστορικό της είχε μια αποβολή. Στην εγκυμοσύνη της είχε θυροειδοπάθεια και σακχαρώδη διαβήτη ελεγχόμενο, έγινε αμνυοπαρακέντηση, όπου ήταν όλα φυσιολογικά, έγινε αυτόματη ρήξη αμνιακών υμένων στις 37 εβδομάδες και έτεκεν φυσιολογικό θήλη βάρους 2.300kg ζων και αρτημελές.